onion price

राज्यजिल्हाबाजार समितीशेतमाल प्रकारजात/विविधता/वर्गवारीतारीख/दिनांककिमान किंमत प्रति क्विंटलकमाल किंमत प्रति क्विंटलसरासरी किंमत प्रति क्विंटल
महाराष्ट्रऔरंगाबादऔरंगाबादकांदाइतर16/10/2022160020001800
महाराष्ट्रअमरावतीअमरावती (फ्रुट आणि व्हेज. मार्केट)कांदास्थानिक16/10/2022100026001800
महाराष्ट्रऔरंगाबादऔरंगाबादकांदाइतर16/10/202240018001100
महाराष्ट्रचंद्रपूरचंद्रपूर (गंजवाड)कांदापांढरा16/10/2022200025002200
महाराष्ट्रनाशिकचांदवडकांदाइतर16/10/202270023801550
महाराष्ट्रजळगावजळगावकांदालाल16/10/202240016251000
महाराष्ट्रअहमदनगरजामखेडकांदास्थानिक16/10/202210023001200
महाराष्ट्रनागपूरकामठीकांदास्थानिक16/10/2022100016001500
महाराष्ट्रकोल्हापूरकोल्हापूरकांदाइतर16/10/202270027001700
महाराष्ट्रनाशिकलासलगावकांदाइतर16/10/202270024211900
महाराष्ट्रनाशिकमनमाडकांदाइतर16/10/2022100020701800
महाराष्ट्रनागपूरनागपूरकांदालाल16/10/2022100025002125
महाराष्ट्रनागपूरनागपूरकांदापांढरा16/10/2022100025002125
महाराष्ट्रनाशिकनासिककांदाइतर16/10/202230022111600
महाराष्ट्रउस्मानाबादउस्मानाबादकांदालाल16/10/2022190022002050
महाराष्ट्रसोलापूरपंढरपूरकांदालाल16/10/202230024001200
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावकांदाइतर16/10/202265031452200
महाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बसवंत (सायखेडा)कांदाइतर16/10/202260022001830
महाराष्ट्रपुणेपुणे (पिंपरी)कांदास्थानिक16/10/2022100016001300
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगावकांदा१ नंबर(1st Sort)16/10/2022190031001900
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगावकांदा2 नंबर(2nd Sort)16/10/2022100018001800
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगावकांदाइतर16/10/2022300900900
महाराष्ट्रसोलापूरसोलापूरकांदालाल16/10/202210032001500
महाराष्ट्रसातारावाईकांदास्थानिक16/10/2022100020001500
महाराष्ट्रऔरंगाबादवैजापूरकांदाइतर16/10/202250025501650
महाराष्ट्रनाशिकयेवलाकांदाइतर16/10/202235023501650
Back to top button