agriculture

मित्रानो शेतकरी मित्रानो आपन शेतकरी आज थिबक सिंचन अनुदान योजना मधली मोठी वाढ झाली. किंवा योजनेच्या मध्यभागी शेतकायना 80% पर्यंत अनुदान देय आहे. योजना किंवा योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा, पात्रतेचे काम कोणत्या प्रकारचे कागदोपत्री होणार आहे. याविशी आपना या लेखा तपशीलवार माहिती घेनार आहोत त्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा जेणेकरून तुमाला साविस्तर महिती मील. agriculture

ठिबक सिंचन योजनेचा ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

ठिबक सिंचन योजनेचा ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या वेबसाईटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा

Thibak-Sinchan-Yojana
Thibak-Sinchan-Yojana
Back to top button